Список учасників міжнародної науково-практичної конференції

1. Анфімова Галина, канд. геол. наук, Національний науково-природничий музей НАН України, Київ
2. Афтенюк Олександр, Український гідрометеорологічний інститут, Київ
3. Беліченко Олена, канд. геол. наук, Державний гемологічний центр України, Київ
4. Бельський Володимир, канд. геол. наук; Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Київ
5. Берташ Борис, канд. економ. наук Рівненський державний гуманітарний унверситет
6. Білецька Світлана, Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України, Київ
7. Більовський Олексій, Національний природний парк «Мале Полісся», Хмельницька обл.
8. Богдасаров Максим, доктор геол.-мін. наук, професор, чл. – кор. НАН Белорусі, завідувач кафедри географії і природокористування БДУ імені О.Пушкіна
9. Бойко Оксана, Південне міжрайонне управління водного господарства, Рівне
10. Бровко Галина, ДП «Українська геологічна компанія», Київ
11. Будз Олена, канд. тех. наук, доцент кафедри геології та гідрології, Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП), Рівне
12. Вовк Катерина, канд. геол. наук, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Київ
13. Гайдукевич Олег, канд. тех. наук, Институт природопользования НАН Беларуси
14. Гопчак Ігор, канд. геогр. наук, доцент, НУВГП
15. Гуштан Габріел, канд. біол. наук, Державний природознавчий музей НАН України, Львів
16. Гуштан Катерина, канд. біол. наук, Державний природознавчий музей НАН України, Львів
17. Данько Костянтин, канд. географ. наук, Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України, Київ
18. Денисик Григорій, доктор географ. наук, завідувач кафедри географії
19. Деревська Катерина, доктор геол. наук, професор НаУ «Києво-Могилянська академія», Київ
20. Диняк Оксана, канд.геол.наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка ННІ «Інститут Геології» , Київ
21. Дятел Олександр, канд. тех. наук, доцент кафедри екологічного моніторингу, геоінформаційних та аерокосмічих технологій, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Київ
22. Еловичева Ядвига, доктор географ. наук, профессор, Белорусский государственный университет
23. Забокрицька Мирослава, канд. геогр. наук, доцент, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк
24. Залеський Іван, канд. географ. наук, доцент, кафедра екології, ТЗНС та ЛГ, НУВГП, Рівне
25. Захарчук Володимир, Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації
26. Злобіна Катерина, к.геол.н., Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Київ
27. Зубкович Іван, аспірант Рівненський державний гуманітарний університет
28. Ісаєв Сергій, доктор хім. наук, професор, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ
29. Канарський Юрій, канд. біол. наук Інститут екології Карпат НАН України
30. Кирієнко Світлана, канд. біол. наук, кафедра екології та охорони природи природничо-математичного факультету Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка
31. Ковалевич Людмила, Державний університет «Житомирська політехніка», Житомир
32. Коваль Олександр, аспірант Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
33. Ковальчук Мирон, доктор геол. наук, професор, віце-президент Українського мінералогічного товариства, завідувач відділу Інституту геологічних наук НАН України, Київ
34. Кость Марія, канд. геол. наук, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів
35. Косяк Діана, канд. географ. наук, доцент каф. геології та гідрології НУВГП, Рівне
36. Котенко Володимир, декан гірничо-екологічного факультету, к.тех.н., доцент, Державний університет «Житомирська політехніка», Житомир
37. Кошляков Олексій, доктор геол. наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка ННІ «Інститут Геології», Київ
38. Кошлякова Ірина, інженер, Київський національний університет імені Тараса Шевченка ННІ «Інститут Геології», Київ
39. Кошлякова Тетяна, канд. геол. наук, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України, Київ
40. Кратасюк Наталія, Національний природний парк «Мале Полісся», Хмельницька обл.
41. Криницька Марія, канд. геол. наук, НУВГП, Рівне
42. Крошко Юлія, канд. геол. наук, Інститут геологічних наук НАН України
43. Кузьманенко Галина, канд. геол. наук, Інститут геологічних наук НАН України
44. Кузьменко Тетяна, канд. біол. наук, Українське товариство охорони птахів
45. Кульчицький-Жигайло Ігор, канд. с.-г. наук, с.н.с., доцент, Національний лісотехнічний університет України, Львів
46. Курзо Борис, доктор тех. наук, доцент, Институт природопользования НАН Беларуси
47. Kwiatkowska Katarzyna, PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, sekretarz Rady Naukowej, Mgr., Warszawa
48. Лівенцева Ганна Анатоліївна, канд. геол. наук, голова правління ГО «Спілка геологів України», Київ
49. Лободзінський Олександр, Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України, Київ
50. Лузовіцька Юлія, канд. географ. наук, Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України, Київ
51. Лукашёв Олег Валентинович, канд. геол.-мин. наук, Белорусский государственный университет
52. Манюк Вадим, канд. біол. наук, доцент Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
53. Мацуй Віктор, канд. геол.-мін. наук, старший наук. сп., Інститут геологічних наук НАН України, Київ
54. Меддур Ахмед Салах Еддін, канд. тех. Наук, Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene Alger, Algérie
55. Меліхова Тамара, канд. геогр. наук, доцент, НУВГП, Рівне
56. Мельничук Віктор, доктор геол. наук, професор, НУВГП, Рівне
57. Мельничук Григорій, канд. геол. наук, НУВГП, Рівне
58. Мехед Ольга, канд. біол. наук, доцент,Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Тараса Шевченка
59. Микитин Тарас, канд. тех. наук, доцент Рівненський державний гуманітарний університет
60. Мирижук Єлизавета, канд. географ. наук, науковий сп. сектору геоморфології Інституту географії НАН України, Київ
61. Moussouni Abderzak, Phd Mila University center, Алжир
62. Назарова Ірина, Національний науково-природничий музей НАН України, Київ
63. Науменко Уляна, канд. геол. наук, Інститут геологічних наук НАН України, Київ
64. Новосад Валерій, канд. біол. наук, с. наук. сп., Національний науково-природничий музей НАН України, Київ
65. Новосад Катерина, канд. біол. наук, відділ ботаніки Національний науково-природничий музей НАН України, Київ
66. Осокина Ніна, канд. геол.-мін. наук, наук. сп., Інститут геологічних наук НАН України, Київ
67. Подольський Мирослав, канд. техн. наук, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів
68. Подоляко Лариса, Мезинський національний природний парк, Чернігівська обл.
69. Пришляк Сергій, канд. б. наук, Інститут гідробіології НАН України, Київ
70. Прокопець Валентин, Коледж геологорозвідувальних технологій КНУ ім. Т.Шевченко, Київ
71. Рак Олександр, канд. біол. наук, старший наук. сп. відділу природної флори НБС ім. М.М.Гришка НАН України, Київ
72. Распутна Тетяна, Управління екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації, Житомир
73. Романів Андрій, к анд.геогр. наук, доцент, НУВГП, Рівне
74. Романюк Іван, канд. тех. наук, НУВГП, Рівне
75. Руденко Ксенія, канд. геол. наук,Національний науково-природничий музей НАН України, Київ
76. Самойленко Людмила, канд. геол. наук, старший наук. спю, Інститут геологічних наук НАН України, Київ
77. Сапожніков Ігор, ДНДЕКЦ МВС України
78. Сидак Светлана, Брестский государственный технический университет, кафедра информатики и прикладной математики
79. Силаєва Анжеліка, канд. біол. наук, Інститут гідробіології НАН України, Київ
80. Скакун Леонід, кандидат геол.-мін. наук Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів
81. Слюта Аліна, канд. пед. наук, кафедра географії природничо-математичного факультету Національного університету «Чернігівський колегіум», Чернігів
82. Творонович-Севрук Даниил, канд. географ. наук, Белорусский государственный университет
83. Телима Сергій, канд. тех. наук Інститут гідромеханіки Національної академії наук України
84. Ткачук Наталія, канд. б.наук, доцент, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Тараса Шевченка
85. Трач Юлія, канд. тех. наук, доцент, НУВГП, Рівне
86. Ухань Ольга, канд. географ. наук, Український гідрометеорологічний інститут ДСНС та НАН України, Київ
87. Фігура Любов, канд. геол. наук, Інститут геологічних наук НАН України, Київ
88. Халімончук Юрій, член Національної спілки краєзнавців України, Олевська міська рада Житомирської області
89. Хільчевський Валентин, доктор географ. наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
90. Холоденко Вікторія Святославівна, канд. географ. наук, доцент каф. геології та гідрології НУВГП, Рівне
91. Чорнобай Юрій, доктор біол. наук, профессор, Державний природознавчий музей НАН України, Львів
92. Шевцова Людмила, доктор біол. наук, професор, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ
93. Шевцова Наталія, канд. б. наук., старший науковий співробітник, Інститут гідробіології НАН України, Київ
94. Шевчук Олена, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів
95. Ширінбекова Світлана, канд. геол. наук, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України, Київ
96. Шпак Олена, канд. геол. наук, Інститут геологічних наук НАН України, Київ
97. Щербакова Ольга, канд. біол. наук, Національний науково-природничий музей НАН України, Київ
98. Яковлєва Віталія, директор, ДУ «Музей коштовного і декоративного каміння», Хорошев Житомирська обл.
99. Шелест Татьяна, канд. географ. наук, доцент; Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина
100. Олійник Максим, бакалавр, НаУ «Києво-Могилянська академія», Київ
101. Вітенко Діана, бакалавр, НаУ «Києво-Могилянська академія», Київ
102. Данилик Іван, доктор біол. наук, старший наук. сп., Інститут екології Карпат НАН України
103. Буднік Світлана, доктор географ. наук, старший наук. сп., Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, Київ
104. Вергельська Наталія, доктор геол. наук, старший наук. сп., завідувач відділом гірничої геології ДУ "Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури" НАН України, Київ
105.Вергельська Вікторія, магістр, вчений секретар ДУ "Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури" НАН України, Київ