У рамках Водного форуму до 105-річчя НУВГП
Геологічне, гідрологічне та біологічне різноманіття Полісся
Міжнародна науково-практична конференція

Національний університет водного господарства

і природокористування

Захід № 207 у переліку наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2020 рік

У зв'язку з превентивними заходами щодо профілактики поширення
інфекції коронавірусу, оргкомітетом прийнято рішення про проведення онлайн-конференції 13 жовтня 2020 року

Напрями роботи конференції:

Видатні дослідники природи Полісся ХХ та ХХІ століть та їх здобутки.
Дослідження і збереження надр, земельних і мінеральних ресурсів.
Дослідження та охорона гідросфери і водних ресурсів.
Дослідження та збереження рослинного світу.
Природничий туризм.
Заповідна і музейна справа.
Екологічний стан та сучасність Поліського регіону.

Співголови організаційного комітету:
Мельничук Віктор Григорович – доктор геол.-мін. наук, професор, зав. кафедри геології та гідрології, Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП);
Деревська Катерина Ігорівна – доктор геол. наук, професор кафедри екології природничого факультету Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
Мельник Віктор Іванович – доктор біол. наук, професор, зав. відділу природної флори Національного Ботанічного саду імені М.М.Гришка НАН України;
Гопчак Ігор Васильович – канд. географ. наук, доцент каф. геології та гідрології НУВГП;
Захарчук Володимир Васильович – директор департаменту екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації.

Учасники організаційного комітету:
Беліченко Олена Петрівна – канд. геол. наук, керівник відділу Державний гемологічний центр України Міністерство фінансів України;
Богдасаров Максим Альбертович – доктор геол.-мін. наук, професор, чл. – кор. НАН Белорусі, завідувач кафедри географії і природокористування БДУ імені О.Пушкіна;
Будз Олена Петрівна – канд. техн. наук, доцент каф. геології та гідрології НУВГП;
Косяк Діана Святославівна – канд. географ. наук, доцент каф. геології та гідрології НУВГП;
Ковальчук Мирон Степанович – доктор геол. наук, професор, віце-президент Українського мінералогічного товариства, завідувач відділу Інституту геологічних наук НАН України;
Криницька Марія Василівна – канд. геол. наук, доцент каф. геології та гідрології НУВГП;
Kwiatkowska Katarzyna – PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, sekretarz Rady Naukowej, Mgr., Warszawa;
Лівенцева Ганна Анатоліївна – канд. геол. наук, голова правління ГО «Спілка геологів України»;
Мацуй Віктор Михайлович – канд. геол.-мін. наук, старший наук. сп. Інституту геологічних наук НАН України;
Мельничук Григорій Вікторович – канд. геол. наук, доцент кафедри геології та гідрології НУВГП;
Мирижук Єлизавета Олексіївна – канд. географ. наук, науковий сп. сектору геоморфології Інституту географії НАН України;
Рак Олександр Олексійович – канд. біол. наук, старший наук. сп. відділу природної флори НБС ім. М.М.Гришка НАН України;
Руденко Ксенія Вадимівна – канд. геол. наук, старший наук. сп. відділу геології ННПМ НАН України;
Solecki Adrzej – Profesor, dr hab., Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
Холоденко Вікторія Святославівна – канд. географ. наук, доцент каф. геології та гідрології НУВГП;
Шевцова Людмила Василівна – доктор біол. наук, професор кафедри екології природничого факультету Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
Яковлєва Віталія Василівна – директор ДУ «Музей коштовного і декоративного каміння» Мінфін України.

Онлайн конференція

13 жовтня. Національний університет водного господарства і природокористування, Рівне

Стендові доповіді ­

 

Екскурсії

 
Програма конференції
13 жовтня 2020 року

Онлайн - конференція відбудеться 13. 10. 2020 р. on-line meet.google.com/woo-bpsj-qke 10.00 год.

Запрошуються учасники конференції для виступів і обговорення, що розкривають питання геологічного вивчення і збереження надр, земельних і мінеральних ресурсів; проблем пов’язаних з охороною гідросфери і водних ресурсів; збереження рослинного світу, а також результати досліджень екологічного стану та сучасності Поліського регіону.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 13 ЖОВТНЯ 2020 р.

9.45 -10.00 – Підключення учасників до зустрічі в онлайн режимі 10.00 - 10.30 – Відкриття конференції. Вітальні слова організаторів і почесних гостей Мельничук Віктор Григорович – доктор геол.-мін. наук, професор, зав. кафедри геології та гідрології, Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП); Ковальчук Мирон Степанович – доктор геол. наук, професор, віце-президент Українського мінералогічного товариства, завідувач відділу Інституту геологічних наук НАН України; Мельник Віктор Іванович – доктор біол. наук, професор, зав. відділу природної флори Національного Ботанічного саду імені М.М.Гришка НАН України.

10.30-13.00 – Доповіді онлайн. Модератор Мельничук В.Г.

10.30-10.45 – Турченюк Василь Олександрович, доктор тех. наук, профессор, зам. директора ННІ ВГП. Презентація «Проблеми меліорації Рівненського Полісся». 10.45-11.00 – Деревська Катерина Ігорівна,доктор геол. наук, професор кафедри екологія НаУ «Києво-Могилянська академія». Презентація. «Наукова та природоохоронна діяльність видатного геолога Станіслава Малковського». 11.00-11.15 – Криницька Марія Василівна канд. геол. наук, доцент кафедри геології та гідрології НУВГП. Презентація «Історія досліджень бурштину в Рівненській геологічній експедиції. Презентація довідника «Бурштин Полісся»». 11.15-11.30 – Богдасаров Максим Альбертович,доктор геол.-мін. наук, професор, чл.-кор. НАН Белорусі, завідувач кафедри географії і природокористування БДУ імені О.Пушкіна. Презентація «Предварительный анализ пространственных геологических данных в ГИС с целью выявления локальных и глобальных выпадающих значений». 11.30-11.45 – Бровко Галина Іванівна, головний гідрогеолог Рівненської КГП ДП «Українська геологічна компанія», ст. викладач кафедри геології та гідрології НУВГП, Рівне. Презентація «Ресурсний потенціал питних вод Рівненщини». 11.45-12.00 – Бубняк Андрій Миколайович, канд. геол. наук, геолог консультант Презентація «Досвід застосування наземної фотограметрії, лазерного сканування, дронів і БПЛА для дослідження природних об’єктів». 12.00-12.15 – Холоденко Вікторія Святославівна, канд. географ. наук, доцент каф. геології та гідрології
place

Рівне

Місце проведення конференції

5 екскурсій

Екскурсії Рівненським Поліссям перенесено на весну 2021 року

Майстер-класи

 
settings_voice

Проведення круглих столів

 

Презентації

 
account_balance_wallet

Організаційний внесок

 

Заочна участь

 
Вимоги до оформлення матеріалів конференції
Матеріали подаються на одній з мов учасників (українська, польська, англійська, російська) у текстовому редакторі.
Текстовий файл має бути створений у Microsoft Word 97-2003.
Назва вордівського файла відповідає прізвищу автора латиницею (наприклад, Shevchenko.doc).
Формат сторінок А4 (поля сторінок: усі - 2 см), шрифт TimesNewRoman 12, міжрядковий інтервал 1, абзац 1. Загальний обсяг (разом із абстрактом, рисунками і списком літератури) не повинен перевищувати 5 сторінок.
Структура статті
Назва статті (по центру, без абзацного відступу), напівжирний шрифт;
Ім'я і по-батькові автора (-ів) (по центру, без абзацного відступу, напівжирний шрифт, курсив);
Заклад, населений пункт, країна (по центру, без абзацного відступу, курсив);
Назва статті (по центру, без абзацного відступу), напівжирний шрифт - англійскою мовою (виключення – англомовні статті);
Ім`я і прізвище автора (-ів) (по центру, без абзацного відступу, напівжирний шрифт, курсив) - англійскою мовою (виключення – англомовні статті);
Заклад, населений пункт, країна (по центру, без абзацного відступу, курсив) - англійскою мовою (виключення – англомовні статті);
Анотація (500 знаків, по ширині, вирівнювання) - англійскою мовою;
Текст статті (по ширині, вирівнювання).
Література (наводиться у порядку цитування в тексті відповідно до діючих у країні автора стандартів).
Зразок оформлення статті:
Вирощування цінних представників Ericaceae та Rosaceae за умов
радіоактивного забруднення
Світлана Кирієнко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Growing valuable specimens of Ericaceae and Rosaceae under radioactive contamination
Svitlana Kyrienko
T. Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Матеріали конференції просимо направляти за e-mail адресою: 
der_petrenko@ukr.net Деревській Катерині Ігорівні
Форма участі: онлайн-конференція       
Робочі мови: українська, польська, російська, англійська.
Переклад доповідей не передбачено.
 
Важливі дати 
30 вересня- крайній термін подачі матеріалів на конференцію за адресою: der_petrenko@ukr.net
Оплата при реєстрації у день приїзду на конференцію.

Прийом матеріалів конференції закінчився

Контакти
Деревська Катерина Ігорівна (e-mail:  der_petrenko@ukr.net, тел.: +(38) 0995619118), Київ
Мельничук Віктор Григорович (е-mail: v.g.melnychuk@nuwm.edu.ua; тел.: +(38) 0979720034),
Гопчак Ігор Васильович (е-mail: i.v.hopchak@nuwm.edu.ua тел.: +(38) 0679772524),
Назарова Ірина Радіївна, сп. відділу геології ННПМ НАН України (тел.: +(38) 0959201893)

Поширити подію

© 2020 POLISSYACONF2020.COM